Zekerheid

De veiligheid van onze passagiers, gidsen en partners is een absolute topprioriteit. Om deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen volgen wij alle gebeurtenissen in de hele wereld op de voet. We beslissen of de reizen doorgaan op basis van betrouwbare bronnen.

Met meer dan 400 reisbegeleiders en kantoren verspreid over de hele wereld beschikt Intrepid over een uitstekend netwerk en kan het direct reageren op de laatste ontwikkelingen binnen een land.

 

Nog meer zekerheden!

sgr-logoStichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Alle in dit programma gepubliceerde reizen, vallen onder de garantie van SGR. Dit houdt in dat je ervoor verzekerd bent je vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als wij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kunnen nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming al is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk ook op www.sgr.nl.

Let op: Per 1 januari 2021 vraagt SGR vraagt om een bijdrage van 5,- per persoon. Deze bijdrage is niet standaard opgenomen in de reissom.

calamiteitenfondsCalamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in al onze gepubliceerde reizen. Deze garantie houdt in dat als je deelneemt aan een door ons georganiseerde reis (a) je je reissom (of een deel ervan) terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren, (b) je de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De bijdrage aan het calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per boeking (tot maximaal 9 personen). Besluiten van de Calamiteiten Commissie zijn bindend voor alle reizigers van Intrepid Nederland. Kijk voor meer informatie op www.calamiteitenfonds.nl/.

anvr_logo_2932   ANVR-Reisvoorwaarden

Ons bedrijf is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden. Deze is dus van toepassing op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR Informatiebrochure ‘Allen wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. Het boekingskantoor kan je een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurd dat niet, vraag der dan om. Voor meer informatie kijk dan op www.ANVR.nl.

ecpat Kinderrechten organisatie ECPAT

ECPAT staat voor: End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie die zich inzet voor de rechten van het kind. Intrepid stuent actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in vakantielanden. Zo roept Intrepid haar reizigers op om verdacht gedrag te melden bij de lokale reisleiding en bij het meldpunt voor kindersekstoerisme. Kijk voor meer informatie op www.ecpat.org of bij onze Intrepid Foundation.